ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΙΣ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012
Printer-friendly version

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

1. Δήμαρχο Έδεσσας

2. Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

3. Τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας για τα 2ο , 4ο , 5ο , 8ο , 11ο , 18ο , 26ο , 28ο και 29ο θέματα της ημερήσιας διάταξης

4. Τους Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων

α) Άγρα κ. Γεώργιο Κούκο για τα 28ο και 29ο θέματα της ημερήσιας διάταξης

β) Αγίου Αθανασίου κ. Βασίλειο Νάντση για τα 3ο , 7ο , 19ο , 22ο , 28ο και 29ο θέματα της ημερήσιας διάταξης

γ) Άρνισσας κ. Κυριάκο Χατζηγεωργούδη για τα 10ο , 28ο και 29ο θέματα της ημερήσιας διάταξης

δ) Βρυττών κ. Χρήστο Γεωργίου για τα 28ο και 29ο θέματα της ημερήσιας διάταξης

ε) Γραμματικού κ. Νικόλαο Μούκα για τα 28ο και 29ο θέματα της ημερήσιας διάταξης

στ) Καρυδιάς κ. Γεώργιο Παύλου για τα 7ο ,9ο , 28ο και 29ο θέματα της ημερήσιας διάταξης

ζ) Μεσημερίου κ. Αντώνιο Βλαδίκα για τα 28ο και 29ο θέματα της ημερήσιας διάταξης

η) Νησίου κ. Πέτρο Γκουνούση για τα 28ο και 29ο θέματα της ημερήσιας διάταξης

θ) Παναγίτσας κ. Γεώργιο Παπαδόπουλο για τα 20ο , 28ο και 29ο θέματα της ημερήσιας διάταξης

ι) Περαίας κ. Θεμιστοκλή Καρυδόπουλο για τα 21ο , 28ο και 29ο θέματα της ημερήσιας διάταξης

ια) Πλατάνης κ. Γεώργιο Μπουρδάνη για τα 28ο και 29ο θέματα της ημερήσιας διάταξης

ιβ) Ριζαρίου κ. Ευστάθιο Καλλιανίδη για τα 28ο και 29ο θέματα της ημερήσιας διάταξης

ιγ) Σωτήρας κ. Χρήστο Δούμτση για τα 6ο , 8ο , 17ο , 28ο και 29ο θέματα της ημερήσιας διάταξης

ιδ) Φλαμουριάς κ. Δημήτριο Τότλη για τα 26ο , 28ο και 29ο θέματα της ημερήσιας διάταξης

 

 

Σας προσκαλούμε στο Δημαρχείο Έδεσσας για τη συνέχιση της διακοπείσας συνεδρίασης της 31ης Μαΐου 2012, την Τρίτη 12 Ιουνίου 2012 και ώρα 15.00 για συζήτηση και λήψη απoφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Έδεσσας» από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη» και ένταξή της στον Προϋπολογισμό του Δήμου

 2. Υποβολή πρότασης με τίτλο: «Κατασκευή στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης ΑμΕΑ στην Έδεσσα» για ένταξη στο Ε.Π. Μακεδονία – Θράκη 2007-2013

 3. Λήψη απόφασης Διοικητικής αποβολής για κατάληψη δημοτικού κτιρίου στην Τ.Κ. Αγίου Αθανασίου

 4. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου επί των συντεταγμένων των οριογραμμών βάση του άρθρου 5 του Ν. 3010/2002.

 5. Υποβολή αιτήματος για παραχώρηση κατά χρήση στο Δήμο Έδεσσας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, έκτασης 8.136,95 τ.μ. τμήματος του αρίθ. 1 χερσολίβαδου αγροκτήματος Κλησοχωρίου για κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

 6. Υποβολή αιτήματος για παραχώρηση κατά χρήση στο Δήμο Έδεσσας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, έκτασης για κατασκευή δεξαμενής – αντλιοστασίου στην Τ.Κ. Σωτήρας.

 7. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Έδεσσας και της Π.Ε. Πέλλας, για την εκτέλεση του έργου: Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος στους δρόμους Αγ. Αθανάσιος – χιονοδρομικό κέντρο Βόρας και Κερασιά – Χιονοδρομικό κέντρο Βόρας»

 8. Έγκριση Παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση αρδευτικού δικτύου Τ.Δ. Φλαμουριάς, Τ.Δ. Σωτήρας, Τ.Δ. Έδεσσας (Λόγγος-Σμαρέκα)»

 9. Έγκριση Παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Στεγανοποίηση φράγματος Κερασιάς στη θέση ΄Σέρκουβι΄ Δήμου Έδεσσας»

 10. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. έργου: «Έργο προστασίας ανατολικής εισόδου Άρνισσας – Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης & τοποθέτηση πλεγμάτων στα πρανή του Δήμου Βεγορίτιδας»

 11. Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Έδεσσας στα Ο.Τ. 48 & 49

 12. Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 2012

 13. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2012

 14. Έγκριση του απολογισμού του Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), οικονομικού έτους 2010

 15. Έγκριση του απολογισμού του Κέντρου Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.Φ.Ο.) Φλαμουριάς, οικονομικού έτους 2010

 16. Ανάληψη και απόδοση της επιχορήγησης προς το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού με την επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ».

 17. Εκμίσθωση οικοπέδου με κτίσμα στην Τ.Κ. Σωτήρας

 18. Εκμίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου

 19. Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για θερινή βοσκή στην Τ.Κ. Αγ. Αθανασίου

 20. Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για θερινή βοσκή στην Τ.Κ. Παναγίτσας

 21. Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για θερινή βοσκή στην Τ.Κ. Περαίας

 22. Αίτηση της Wind Hellas για μείωση μισθώματος κεραίας κινητής τηλεφωνίας που βρίσκεται στην περιοχή «ΛΟΥΛΚΑ» της Τ.Κ. Αγ. Αθανασίου

 23. Διαγραφές ποσών και επιστροφές χρημάτων από φορολογικούς καταλόγους του Δήμου Έδεσσας.

 24. Χορήγηση παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών στο Γεώργιο Γκήρμπα του Χαραλάμπους

 25. Έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά μέτρα κυκλοφοριακής ρύθμισης στο Δ. Έδεσσας.

 26. Χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων

 27. Γνωμοδότηση για τον καθορισμό των εδρών των ταξί στην Π.Ε. Πέλλας

 28. Διορισμός υδρονομέων και εποπτών για την αρδευτική περίοδο έτους 2012.

 29. Τροποποίηση της υπ΄αρίθ. 80/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Οργάνωση άρδευσης Δήμου Έδεσσας έτους 2012»

 30. Αποδοχή συνδέσεων με το διαδίκτυο (Internet) των ιατρείων των οικισμών του Δ. Έδεσσας, για την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης από παρόχους εκτός Ο.Τ.Ε.

 31. Ανακοινώσεις εγγράφων.

 

 

 


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ