Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Έδεσσας

Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 10.ΟΟπ.μ
Printer-friendly version

Σας προσκαλούμε να έρθετε στο Δημαρχείο Έδεσσας την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 10.ΟΟ για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Ανάθεση μελέτης «Έλεγχος στατικής επάρκειας υφιστάμενης μεταλλικής στέγης και οροφής σκηνής κινηματοθέατρου Μ. Αλέξανδρος».
  2. Ανάκληση των αριθμ. 56/2011 και 111/2011 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής που αφορούν το έργο «Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων Τ.Κ. Έδεσσας» και διακοπή διαδικασίας υπογραφής σύμβασης του έργου.
  3. Ανάκληση των αριθμ. 57/2011 και 113/2011 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής που αφορούν το έργο «Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων Τ.Κ. Έδεσσας και Οικισμών» και διακοπή διαδικασίας υπογραφής σύμβασης του έργου.
  4. Κατάρτιση όρων δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων αγροκτημάτων Έδεσσας και Βεγορίτιδας»
  5. Ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου.
  6. Ανάθεση σε δικηγόρο έκδοσης διαπιστωτικής πράξης.
  7. Σύνταξη έκθεσης Β΄ τριμήνου του έτους 2012, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού και υποβολή της στο Δημοτικό Συμβούλιο.
  1. Έγκριση δαπανών Πάγιας Προκαταβολής.
  1. Απόκρουση δικογράφων για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου.

 

 

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

Δημήτριος Γιάννου

Δήμαρχος Έδεσσας