ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΕΣ

Printer-friendly version

Την Παρασκευή 5-4-2013 και το Σάββατο 6-4-2013 εντοπίστηκαν από υπαλλήλους της Δημοτικής Αστυνομίας, στο κέντρο της Έδεσσας, 2 πλανόδιοι πωλητές να διαθέτουν μέλι και ελιές αντίστοιχα, χωρίς την απαιτούμενη από το νόμο άδεια και χωρίς τα νόμιμα παραστατικά. Μετά από τους σχετικούς ελέγχους ακολουθήθηκε η νόμιμη διαδικασία.