ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Printer-friendly version

  Μετά από καταγγελίες παραγωγών και επαγγελματικών ενώσεων παραγωγής και διάθεσης μελιού, υπάλληλοι της υπηρεσίας μας μετά από συντονισμένες ενέργειες, κατέλαβαν ομάδα πέντε (5) παράνομων υπαίθριων πωλητών μελιού, οι οποίοι προερχόμενοι από άλλη περιοχή της χώρας, διέθεταν τα προϊόντα τους με τη μέθοδο «πόρτα-πόρτα» στην πόλη της Έδεσσας. Τα προϊόντα που πωλούνταν χωρίς άδεια χωρίς τα νόμιμα παραστατικά, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν, ενώ στους παραβάτες επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις. Περεταίρω, επειδή δεν αναγράφονταν σε αυτά τα υποχρεωτικά από το νόμο στοιχεία και καθώς υπήρχαν καταγγελίες για νόθευση τροφίμων, ο φάκελος απεστάλη στο Ε.Φ.Ε.Τ. αρμοδιότητας της επιχείρησης παρασκευής των προϊόντων αυτών για περεταίρω ενέργειες.

 

Από τη Δημοτική Αστυνομία