ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
Printer-friendly version

ΣΑΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΤΟΥ Ν. ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΟΡΟ ΜΕΣΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ.