ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Printer-friendly version
alex.png

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ                                                                                                                                                                             

 Αριθ. πρωτ.  11103

 

Έδεσσα 2 Απριλίου 2012

 

Δ/ΝΣΗ : ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ

ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛ.ΟΡΓΑΝΩΝ

& ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μ. ΡΟΥΣΚΑ

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΛ. ΑΙΓΩΝ

ΤΑΧ.ΚΩΔ; 582 00

ΤΗΛ. 2381350733

Γνωρίζουμε σε κάθε ενδιαφερόμενο, ότι για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου μας, κατά την θερινή τουριστική περίοδο, δηλαδή από 1-5-2012 έως 31-10-2012, επιθυμούμε την απόσπαση στον Δήμο μας ενός (1) υπαλλήλου του Κλάδου Δημοτικής Αστυνομίας ή Ειδικού Ένστολου Προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας και για το αναφερόμενο χρονικό διάστημα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου μας, Πλατεία Αιγών 1, 582 00 Έδεσσα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι και τις 27-4-2012, επισυνάπτοντας στην αίτηση τους τη σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου του Δήμου στον οποίον έχουν την οργανική τους θέση.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ