ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Έναρξη εγγραφής και επιλογής παιδιών και άλλων κατηγοριών ατόμων του Δήμου Έδεσσας, που θα φιλοξενηθούν σε κατασκηνώσεις του Κρατικού προγράμματος, για το καλοκαίρι του 2012
Printer-friendly version

Παρακαλούμε τους δικαιούχους που επιθυμούν να συμμετέχουν σε κατασκηνώσεις στην Μεταμόρφωση Χαλκιδικής όπως δηλώσουν συμμετοχή στο ισόγειο του Δήμου, (αρμόδιος κος Αγγελάκης Τρυψιάνης) έως και την Τετάρτη 11 Ιουλίου καταθέτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Βιβλιάριο ασθενείας (των ενταχθέντων ταμείων στον ΕΟΠΥΥ)

  2. Βιβλιάριο εμβολίων (για τα παιδιά)

  3. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας ή υπεύθυνη δήλωση

 

 

 

 

Γραφείο Τύπου

Δήμου Έδεσσας