ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΝΟΤΗΤΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

Printer-friendly version

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΝΟΤΗΤΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ.

Από τη Διεύθυνση Δασών Πέλλας, , ανακοινώνεται ότι με την 669/20-01-2017 (ΑΔΑ: 7ΝΜΝΟΡ1Υ-ΡΘΑ)  ταυτάριθμη  απόφασή μας , αναρτήθηκε  στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε. (http://www.ktimatologio.gr/forestmaps/Pages/das.aspx ) ο δασικός χάρτης της δημοτικής Κοινότητας ΄Εδεσσας του δήμου ΄Εδεσσας Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.3889/2010 (Φ.Ε.Κ. 182 Α΄) όπως ισχύει.

Για τον αναρτημένο δασικό χάρτη μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να λαμβάνει γνώση στην ανωτέρω ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε. μέσω της οποίας, και μόνο, μπορούν να υποβάλλονται αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου αυτού. Η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων είναι αποκλειστική και ξεκινά την 30η Ιανουαρίου 2017 ημέρα Δευτέρα  και λήγει την 30 Μαρτίου 2017 ημέρα Πέμπτη. Για τους κατοικούντες  ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, δηλαδή λήγει την 19η Απριλίου 2017 ημέρα Τετάρτη.

Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνον στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζομένων στον δασικό χάρτη εκτάσεων.

Δικαίωμα υποβολής αντίρρησης έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, το Ελληνικό Δημόσιο ο Δήμος ΄Εδεσσας και η ΠΕ Πέλλας, εφόσον επικαλούνται εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα επί της αμφισβητούμενης δασικής, χορτολιβαδικής και βραχώδους ή πετρώδους έκτασης.

Ειδικά κατά της παράλειψης να περιληφθεί στο δασικό χάρτη ορισμένη δασικού χαρακτήρα ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση μπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή Ο.Τ.Α. ή περιβαλλοντική οργάνωση ή άλλα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.

Για την υποβολή των αντιρρήσεων καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό τέλος ανάλογα με το εμβαδόν που αφορά η αντίρρηση.

Γενικές πληροφορίες για το περιεχόμενο του αναρτημένου δασικού χάρτη και του τρόπου υποβολής των αντιρρήσεων παρέχονται στο Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης που βρίσκεται στην οδό Λεωφόρος 18ης Οκτωβρίου 25, Διοικητήριο Έδεσσας , 5ος όροφος, τις εργάσιμες ημέρες , κατά τις ώρες 07.30π.μ. έως 3.30μ.μ. καθ΄όλη τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αντιρρήσεων.

Επίσης, για λόγους ενημέρωσης ο αναρτημένος δασικός χάρτης βρίσκεται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος  και Ενέργειας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

Η  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΤΗΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ

                                                                                                                   

ΒΑΡΟΥΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Δασολόγος με Α΄βαθμό

ΑρχείοΜέγεθος
deltio_typoyperilipsi_anartisis.pdf178.8 KB
edesa.pdf162.64 KB
dasikes_xartes.pdf775.88 KB