Αιτήσεις για τον δημοτικό λαχανόκηπο

Printer-friendly version

Από την Επιτροπή Δημοτικών Λαχανοκήπων του Δήμου Έδεσσας ανακοινώνεται ότι  ξεκινάει η κατάθεση των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χρήση Δημοτικού Λαχανοκήπου στις περιοχές Σμαρέκα και Λόγγου του Δήμου Έδεσσας.

Η διάρκεια παραχώρησης του χώρου θα είναι για δυο (2) χρόνια. Το ετήσιο κόστος κάθε χρήσης ορίζεται στο ποσό των τριάντα (30) Ευρώ και προπληρώνεται στην αρχή κάθε έτους στο ταμείο του Δήμου.

  Η προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων ορίζεται  από την Τετάρτη 15-03-2017 έως και Παρασκευή 31-03-2017. Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση που θα καταθέσουν στον Δήμο, παρακαλούνται να προσκομίσουν και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

1.Φωτοαντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος της  Φορολογικής Δήλωσης

 

2.Φωτοαντίγραφο του τελευταίου Ε1 της Φορολογικής Δήλωσης

   

3.Φωτοαντίγραφο του Ε9 της Φορολογικής Δήλωσης

 

4.Πιστοποιητικό οικογ. Κατάστασης

 

5.Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

 

6.Φωτοαντίγραφο κάρτας ανεργίας

 

 

Για την επιλογή των δικαιούχων θα ληφθούν κοινωνικά και εισοδηματικά κριτήρια.