Τροφεία παιδικών σταθμών Μαρτίου 2020

Printer-friendly version

Το νπδδ  “ΕΥ ΖΗΝ” Δήμου Έδεσσας επαναλαμβάνει την ενημέρωση της 21.3.2020 που δημοσιεύτηκε στα ηλεκτρονικά μέσα ότι μετά από απόφαση σε συνεργασία με τον Δήμαρχο Έδεσσας κ. Γιάννου Δημήτριο τα τροφεία των φιλοξενουμένων νηπίων των παιδικών σταθμών για τον μήνα Μάρτιο δεν θα καταβληθούν.

Το παραπάνω μέτρο ανταποκρίνεται στο πλαίσιο της κοινωνικής αλληλεγγύης και της ανακούφισης των συνδημοτών υπό το βάρος των διαμορφούμενων συνθηκών.

Ενημερώνουμε επίσης τους γονείς που έχουν καταθέσει ήδη τα αναλογούντα τροφεία για τον μήνα  Μάρτιο   πως αυτά  θα αντισταθμιστούν σε επόμενο μήνα φιλοξενίας.

 

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

του ΝΠΔΔ “ΕΥ ΖΗΝ” Δήμου Έδεσσας

 

Γιώγας Δημήτριος