Σύσταση Επιτροπής καταγραφής και απογραφής πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται στον Δήμο από τη λυθείσα Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου μας, με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.).