Σύσταση Επιτροπής καταγραφής και απογραφής πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται στον Δήμο από το καταργούμενο Νομικό Πρόσωπο Δήμου Έδεσσας με την επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ