ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

Printer-friendly version

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ  
ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

                                                          

Ο Δήμαρχος Έδεσσας

                                                                   

             Προκηρύσσει μειοδοτική, φανερή και προφορική επαναληπτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου από τον Δήμο Έδεσσας για την στέγαση του 1ου Νηπιαγωγείου Έδεσσας. Το ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται εντός των κάτωθι ορίων και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

  1. Το προσφερόμενο ακίνητο, θα πρέπει να βρίσκεται σε περιοχή που περικλείεται από τις οδούς: Μ. Αλεξάνδρου, Μακεδονομάχων, Φιλελλήνων, Αγγ. Γάτσου, Βουλγαροκτόνου, Πλατεία Στουγιαννάκη, Κλ. Παναγιώτου, Μοναστηρίου, Χρήστου Νέπκα, Πατριάρχου Γρηγορίου με τη συμβολή Πέλλης, Εγνατία μέχρι περιοχή Σερεμέ, Φιλικής Εταιρίας, Γιαννιτσών, Δ. Ρίζου, Σακελλαροπούλου, Ι. Βλάχου, Ηφαιστίωνος, Αγγελή Γάτσου, Ηρ. Πολυτεχνείου (από Πλ. Στουγιαννάκη μέχρι Πλ. Τημενιδών), Παπασιβένα, Πλατεία Τημενιδών, Αρχ. Παντελεήμονος, Αρχ. Μελετίου, Αργ. Κυτάνου, Κοραή, Θεσσαλονίκης, Αρχ. Νικοδήμου, Ευριπίδου, Σοφοκλέους, Δημοκρατίας μέχρι αρχές Μοναστηρίου, Υπ. Γιάκα, Ρωμανού, Κασσάνδρου, Φιλίππου, Πάροδός Φιλίππου (εργατικά), Π. Μελά, Αθηνών, Ναούσης, Μ. Μάρκου, Γιαννιτσών, Βεροίας, Ικονίου, Προύσης από αριθ. 1 έως συμβολή με Ικονίου, Σμύρνης  από αριθ. 1 έως συμβολή με Ικονίου, Γ. Αβέρωφ από αριθ. 1 έως τέρμα Κιουταχείας, Γ. Αβέρωφ με Δαρδανελλίων από αριθ. 1 έως τέρμα οδού Δαρδανελλίων
  2. Να πληροί τα κριτήρια της υπ. ́ αριθ. 37327/ΣΤ1/07 (ΦΕΚ 635 Β ́/27-04-07) Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, και πέραν τούτου, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα κάτωθι.
  3. Το προσφερόμενο ακίνητο της περιοχής θα πρέπει να διαθέτει καθαρό εμβαδόν κατ’ ελάχιστον 100 τ.μ. και να είναι κατάλληλο για την χρήση Εκπαιδευτηρίου - Νηπιαγωγείο ή να υπάρχει η δυνατότητα διαμόρφωσης σε Εκπαιδευτήριο –Νηπιαγωγείο (τουλάχιστον μια αίθουσα διδασκαλίας, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, γραφείο, κουζίνα, τουαλέτες για νήπια και ΑμεΑ, αποθήκες, κλπ.) από τον ιδιοκτήτη. Επίσης το ακίνητο θα πρέπει να έχει περιφραγμένο αύλειο χώρο που θα καλύπτει τις ανάγκες των νηπίων και θα χρησιμοποιείτε αποκλειστικά για τις ανάγκες του Νηπιαγωγείου. Το  προσφερόμενο  ακίνητο  πρέπει  να  πληροί  όλες  τις  προϋποθέσεις καταλληλότητας (επαρκούς φωτισμού, θερμάνσεως, ύδρευσης και αποχέτευσης).
  4. Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται σε ποσοστό δέκα επί τοις εκατό (10%) του ορίου πρώτης προσφοράς του μειοδότη υπολογιζόμενου για ένα έτος τουλάχιστον.
  5. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε έξι (6) χρόνια.

       Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον καταθέτοντας προσφορές έως τις 06 Αυγούστου 2020 ημέρα Πέμπτη (λήξη επίδοσης προσφορών). Η προσφορά κατατίθεται σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία (εκτός του φακέλου), στο Πρωτόκολλο του Δήμου Έδεσσας (Πλ. Αιγών 1, Έδεσσας), υπόψη Γραμματείας Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.

  Για τους λοιπούς όρους και για την πλήρη διακήρυξη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση απευθυνόμενοι στο Γραφείο Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Έδεσσας, τηλ. 23813-50766, ενώ η πλήρης διακήρυξη θα αναρτηθεί στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα www.dimosedessas.gov.gr

 

 

Ο Δήμαρχος Έδεσσας

 

Δημήτριος Γιάννου

Συνημμένα αρχεία:                                                                           

 

ΑρχείοΜέγεθος
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ_1oy.pdf193.3 KB