ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 12ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

Printer-friendly version

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ   
                            ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 12ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

                                                          

          Ο Δήμαρχος Έδεσσας

                                                                   

             Προκηρύσσει μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου από τον Δήμο Έδεσσας για την στέγαση του 12ου Νηπιαγωγείου Έδεσσας. Το ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται εντός των κάτωθι ορίων και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Το προσφερόμενο ακίνητο, θα πρέπει:

1. Να βρίσκεται σε περιοχή που περικλείεται από τις οδούς: Περιοχή Καραμάν,  Λ. Νίκης (από την αρχή έως το Σιδηροδρομικό Σταθμό), Προφήτη Ηλία (από αρχή έως τη συμβολή της με την οδό 18ης Οκτωβρίου), Σαρανταπόρου (από τη συμβολή της με Δημ. Πετρίτση έως τη 18η Οκτωβρίου), Μπιζανίου (από τη συμβολή της με Δημ. Πετρίτση έως τη 18ης Οκτωβρίου),Πλατεία Γρανικού, Φλέμιγκ (από Προφήτη Ηλία έως τη συμβολή της με την Ελ. Βενιζέλου), Κύπρου (από Προφήτη Ηλία έως τη συμβολή της με την Ελ. Βενιζέλου), Μαζαράκη (από Σαρανταπόρου έως τη συμβολή της με Ελ. Βενιζέλου) Βορείου Ηπείρου (από την Κιλκίς έως τη συμβολή της με την Ελ. Βενιζέλου), Εθν. Αντίστασης (από την Ελ. Βενιζέλου έως τη Σαρανταπόρου)

2. Να πληροί τα κριτήρια της υπ ́ αριθ. 37327/ΣΤ1/07 (ΦΕΚ 635 Β ́/27-04  -07) Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, και πέραν τούτου, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα κάτωθι.

3. Το προσφερόμενο ακίνητο της περιοχής θα πρέπει να διαθέτει καθαρό εμβαδόν κατ’ ελάχιστον 80 τ.μ. και να είναι κατάλληλο για την χρήση Εκπαιδευτηρίου - Νηπιαγωγείο ή να υπάρχει η δυνατότητα διαμόρφωσης σε Εκπαιδευτήριο –Νηπιαγωγείο (τουλάχιστον μια αίθουσα 15 τ.μ. διδασκαλίας, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, γραφείο, κουζίνα, τουαλέτες για νήπια και ΑμεΑ, αποθήκες, κλπ.) από τον ιδιοκτήτη. Επίσης το ακίνητο θα πρέπει να έχει περιφραγμένο αύλειο χώρο που θα καλύπτει τις ανάγκες των νηπίων και θα χρησιμοποιείτε αποκλειστικά για τις ανάγκες του Νηπιαγωγείου.

Το  προσφερόμενο  ακίνητο  πρέπει  να  πληροί  όλες  τις  προϋποθέσεις καταλληλότητας (επαρκούς φωτισμού, θερμάνσεως, ύδρευσης και αποχέτευσης).

4. Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται σε ποσοστό δέκα επί τοις εκατό (10%) του ορίου πρώτης προσφοράς του μειοδότη υπολογιζόμενου για ένα έτος τουλάχιστον.

5. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε έξι (6) χρόνια.

       Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον καταθέτοντας προσφορές έως τις 27 Μάιου 2019, ημέρα Δευτέρα (λήξη επίδοσης προσφορών). Η προσφορά κατατίθεται σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία (εκτός του φακέλου), στο Πρωτόκολλο του Δήμου Έδεσσας (Πλ. Αιγών 1, Έδεσσας), υπόψη Γραμματείας Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.

  Για τους λοιπούς όρους και για την πλήρη διακήρυξη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση απευθυνόμενοι στο Γραφείο Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Έδεσσας, τηλ. 23813-50766, ενώ η πλήρης διακήρυξη θα αναρτηθεί στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα www.dimosedessas.gov.gr

 

Ο Δήμαρχος Έδεσσας

Δημήτριος Γιάννου

 

Συνημμένα αρχεία:

                                                                                      

ΑρχείοΜέγεθος
diakiryxi_dimoprasias_12o_nipiagogeioy.pdf209.49 KB