Ηλεκτρονικές αιτήσεις εξασφάλισης πρόσβασης μονίμων κατοίκων Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) στα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας και μέσω των ΚΕΠ

Printer-friendly version

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 3237/Β/24-6-2022 η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την υπαγωγή στο Έργο του δεύτερου τετράμηνου του έτους 2022  αναστέλλεται.