Απάντηση ΔΕΥΑ σε δημοσιεύματα

Printer-friendly version

Με αφορμή τις ανακριβείς και αναληθείς αναφορές στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και στο διαδίκτυο, η Δ.Ε.Υ.Α. Έδεσσας κρίνει αναγκαίο και σκόπιμο να ενημερώσει τους καταναλωτές του Δήμου Έδεσσας σχετικά με το ζήτημα της  ύδρευσης του οικισμού παλιού Αγίου Αθανασίου και την ένταξη του έργου για την κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της  Κεντρικής Μακεδονίας, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Ειδικότερα :

Από τα τέλη του 2014 ο Σύλλογος Οικιστών του Παραδοσιακού Οικισμού Παλαιού Αγίου Αθανασίου Έδεσσας στην προσπάθεια του να πετύχει την - αδικαιολόγητη κατά την Επιχείρηση - διαγραφή  των βεβαιωμένων οφειλών των μελών του από τα τέλη ύδρευσης, βάλλει εμμονικά κατά της Επιχείρησης με κάθε τρόπο.

Ορισμένα εκ των μελών του προσέφυγαν κατά της άρνησης της θέσης της Επιχείρησης να μη διαγράψει τις οφειλές τους ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών αρχών και δικαστηρίων, και μέχρι και σήμερα όλα τα ένδικα μέσα τους απορρίφθηκαν. Για του λόγου το αληθές αναφέρουμε:

1) τη με αριθμ.  12851/11.11.2015 απόφαση του ασκούντα καθήκοντα Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας Θράκης,

2) τη με αριθμ. 20/31.03.2016 απόφαση της 2ης Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,

3) τη με αριθμ.  5613/03.06.2016 απόφαση του ασκούντα καθήκοντα Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας Θράκης,

4) τη με αριθμ. 78/20.10.2016 απόφαση της 2ης Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, και

5) τη με αριθμ. 3462/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Μέχρι και σήμερα δηλαδή, δεν υπήρξε καμία «ΔΙΚΑΙΩΣΗ» τους από τα Δικαστήρια και τις Αρχές, όπως τόσο προκλητικά και με έπαρση ψευδώς διαδίδουν. Μετά τις παραπάνω απορριπτικές αποφάσεις κατέφυγαν και σε άλλα δικαστήρια, από τα οποία δεν έχουν εκδοθεί καν πρωτόδικες αποφάσεις. Η δικαιοσύνη είναι αυτή που τελικά θα αποφανθεί και όχι καθένας, που για ικανοποιήσει τις προσωπικές του φιλοδοξίες και εμπάθειες, κατηγορεί και διαβάλλει συνεχώς την Επιχείρηση με βαρύγδουπες δηλώσεις και πανηγυρικές ανακοινώσεις, που ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Από τη στιγμή που η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον των δικαστηρίων, ας αφήσουμε τη Δικαιοσύνη να αποφανθεί και μετά ας αποδοθούν τα εύσημα εκεί που πρέπει !      

Αναφορικά δε, με το προαναφερθέν έργο που εγκρίθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και που πρόκειται να εκτελεστεί, οι καυχησιολογίες του Συλλόγου των Οικιστών περί συμβολής και συνδρομής του για το αποτέλεσμα αυτό   είναι τουλάχιστον θρασύτατες. Η μελέτη του συγκριμένου έργου από τη ΔΕΥΑΕ εκπονήθηκε ήδη από το 2011, ενόψει της τότε επέκτασης της αρμοδιότητα της στη δ.ε. Βεγορίτιδας. Όλο αυτά τα χρόνια από την Επιχείρηση υποβάλλονταν προτάσεις ένταξης του σε όποιο εθνικό ή ευρωπαϊκό πρόγραμμα έτρεχε κάθε φορά, διότι η εκτέλεση του έργου με ιδίους πόρους ήταν οικονομικά ανέφικτη. Η προσπάθεια αυτή έγινε καθαρά και μόνο από το ελάχιστο προσωπικό της Επιχείρησης και χωρίς τη συνδρομή κανενός άλλου φορέα. Ούτε έγινε επειδή υπήρχαν δικαστικές διαμάχες με το Σύλλογο, αλλά, αντίθετα, επιδιώχθηκε πολύ πριν από αυτές. Το να αποδίδει ένας οποιοσδήποτε Σύλλογος την επιτυχή αυτή εξέλιξη στον εαυτό του είναι συμπεριφορά καθαρά αλαζονική!

   Τέλος, και προς αποφυγή δημιουργίας εντυπώσεων, η ανάγκη για την κατασκευή του νέου δικτύου ύδρευσης στον εν λόγω οικισμό, σε καμία περίπτωση δεν γεννήθηκε επειδή το νερό είναι ακατάλληλο ή ανεπαρκές. Η ποιότητα του νερού είναι εξασφαλισμένη, καθώς ελέγχεται συστηματικά τόσο από τη ΔΕΥΑΕ, όσο και από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές. Το φαινόμενο της μη επάρκειας του νερού στον οικισμό, που εμφανίζεται μόνο κατά τα διαστήματα της τουριστικής έκρηξης (Χριστούγεννα και εορταστικά τριήμερα) και όχι πάντα, με παρεμβάσεις της Επιχείρησης τείνει πλέον να εξαφανισθεί, και σε κάθε περίπτωση, ας αναλογιστούμε ότι αυτό το δίκτυο είναι κατασκευασμένο για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες ενός οικισμού 500 ατόμων και όχι 5.000, που επισκέπτονται το χωριό κατά τις εορταστικές περιόδους. 

Κρίθηκε αναγκαία η κατασκευή νέου δικτύου επειδή στόχος της Επιχείρησης, όπως και κάθε ΔΕΥΑ, είναι, εκτός των άλλων, και ο εκσυγχρονισμός των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες των καταναλωτών, να συμβαδίζει με τις νέες μεθόδους συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών και να ακολουθεί τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Για το λόγο αυτό προσπάθειες για την εκτέλεση έργων ύδρευσης δεν έγιναν μόνο για τον οικισμό του π. Αγίου Αθανασίου, με την «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τοπικής Κοινότητας Αγίου Αθανασίου», που εντάχθηκε στο ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας με προϋπολογισμό 626.016,26€, αλλά και για άλλες περιοχές. Ενδεικτικά, το τελευταίο μόνο έτος  έχουν ενταχθεί σε προγράμματα:

1)      Το έργο για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου διαρροών και τηλεδιαχείρισης στα υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού δ.ε. Έδεσσας μέσω του ΕΣΠΑ «Κεντρική Μακεδονία»,

2)       Το έργο για την κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στην τ.κ. Παναγίτσας μέσω του ΕΣΠΑ «Κεντρική Μακεδονία»,

3)      Το έργο για κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στις τ.κ. Άγρα & Μεσημερίου μέσω του Προγράμματος «Φιλόδημος Ι».

Τα έργα αυτά έχουν εγκριθεί και αναμένεται η έναρξη εκτέλεσης τους, ενώ προς έγκριση είναι τα εξής :

1) Το έργο για την κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων στην Άρνισσα, στο Πρόγραμμα  «Φιλόδημος Ι»,

2) Το έργο για τη λειτουργική αναβάθμιση και βελτίωση υδραγωγείων τ.κ. Φλαμουριάς και οικισμού Λύκων τ.κ. Σωτήρας, στο Πρόγραμμα «Leader».

Τέλος, προς υποβολή για χρηματοδότηση από το ΕΠΕΡΡΑΑ, είναι το έργο για τη ψηφιοποίηση - χαρτογράφηση δικτύου ύδρευσης και υδρομέτρων της ΔΕΥΑΕ και για τη δημιουργία Γεωχωρικής Βάσης Δεδομένων (σε όλο τα εξωτερικά δίκτυα του Δήμου και στο εσωτερικό δίκτυο της πόλης της Έδεσσας), με σκοπό την ανάπτυξη ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος.

Και ότι θα εκτελεστούν αυτά τα έργα δεν σημαίνει ασφαλώς ότι το νερό είναι πάντα ακατάλληλο ή ότι υπάρχει υποχρεωτικά κάποιο πρόβλημα στην παροχή του νερού και τη διανομή του στους καταναλωτές. Οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία είναι εντελώς άστοχη.