Αναστολή λειτουργίας Κ.Δ.Β.Μ. και αθλητικές συναντήσεις κεκλεισμένων των θυρών

Printer-friendly version

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Ν. Γενιάς μετά την λήψη μέτρων από την Κυβέρνηση για τη μη διασπορά και διάδοση του κορωνοϊού, κάνει γνωστό πως τα Τμήματα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Δήμου Έδεσσας δεν θα λειτουργήσουν μέχρι και τις 25 Μαρτίου 2020.

Επίσης, οι αθλητικές συναντήσεις σε όλους τους αθλητικούς χώρους του Δήμου Έδεσσας θα γίνονται κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με τα όσα έχουν ανακοινωθεί επίσημα.

Παρακαλούμε για την πιστή τήρηση των ανωτέρω.