Ανακοίνωση για τη πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Ψυχολόγων για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Έδεσσας »