Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών του Δήμου Έδεσσας, λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας και της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του covid