Ανάπλαση πλατείας Ελευθερίας

Printer-friendly version
pl_eleytherias_1.jpg
pl_eleytherias_2.jpg

Ξεκίνησε η υλοποίηση του έργου ανάπλασης της πλατείας Ελευθερίας, με την οριοθέτηση του χώρου της παρέμβασης και την κατασκευή των δικτύων.

Στόχος είναι η κατά το δυνατόν συντομότερη ολοκλήρωση των εργασιών στα δίκτυα και την κρασπέδωση, έτσι ώστε οι υπόλοιπες εργασίες ανάπλασης να μην παρεμποδίζουν την κυκλοφορία στο πιο κομβικό σημείο της πόλης της Έδεσσας.

Η ολοκλήρωση του έργου θα δώσει στους πολίτες και τους επισκέπτες της Έδεσσας έναν ακόμη όμορφο χώρο, που μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς.