ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 28ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2023 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ