ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2023 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ