ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΈΔΕΣΣΑΣ - ΆΡΝΙΣΣΑΣ

Printer-friendly version

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

 

Ο Δήμος Έδεσσας ενημερώνει τους ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΈΔΕΣΣΑΣ - ΆΡΝΙΣΣΑΣ, ότι σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 36587  – ΦΕΚ Τεύχος Β 2476/10.06.2021 Κ.Υ.Α., την 15-06-2021 και την 17-06-2021 παύει να ισχύει η λειτουργία της παράλληλης λαϊκής με την δραστηριοποίηση των πωλητών να γίνετε στις υφιστάμενες λαϊκές.

 Τέλος καλούνται όλοι οι πωλητές σύμφωνα με την ανωτέρω Κοινή Υπουργική Απόφαση να τηρούν τα εξής:

  • απόσταση του ενός (1μ) μέτρου εκατέρωθεν των πάγκων πώλησης, μειώνοντας τα μήκη τους αναλόγως προς το σκοπό αυτό, όπου απαιτείται από τις περιστάσεις .
  •  ελάχιστη απόσταση μεταξύ ατόμων 1,5 μ καθώς και η χρήση μη ιατρικής μάσκας από πωλητές/κοινό.
  •  πραγματοποίηση αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα για πωλητές και εργαζόμενους στην αγορά.

 

.

 

 Έδεσσα 14/06/2021