Ηλεκτρονικές αιτήσεις

Printer-friendly version

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις του Δήμου Έδεσσας είναι ενεργές και όλοι οι δημότες μπορούν να αιτηθούν για να τις παραλάβουν.


Απαραίτητη προϋπόθεση για να δημιουργηθεί μία αίτηση είναι η σύνδεση / εγγραφή του δημότη στην διαδικτυακή πύλη του δήμου. Προσοχή, κατά την εγγραφή θα πρέπει να συμπληρώσετε σωστά όλα τα στοιχεία σας (Ονοματεπώνυμο, Αρ. Ταυτότητας, ΑΦΜ, κλπ.). Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα μπορέσει να ολοκληρωθεί η διαδικασία.


Η διαδικασία ηλεκτρονικής αίτησης έχει ως εξής:

 1. Εγγραφή του δημότη στην διαδικτυακή πύλη, συμπληρώνοντας σωστά όλα τα πεδία εγγραφής.
 2. Επιβεβαίωση μέσω email, της εγγραφής. Μετά την ολοκλήρωση εγγραφής του χρήστη αποστέλλεται ένα email στην ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου με έναν υπερσύνδεσμο προς επιβεβαίωση.
 3. Σύνδεση του χρήστη στην διαδικτυακή πύλη.
 4. Από το προφίλ του χρήστη, Δημιουργία νέου αιτήματος υποστήριξης
 5. Συμπλήρωση των ιδιοτήτων αιτημάτων υποστήριξης. Πολύ σημαντικό είναι η επιλογή της Κατηγορίας Υποστήριξης.
 6. Συμπλήρωση του τίτλου και του μηνύματος της αίτησης.
 7. Εάν τα στοιχεία του χρήστη είναι σωστά, και αφού επιβεβαιωθούν, την επόμενη μέρα ξεκινάει η διαδικασία ανάκτησης του εγγράφου.
 8. Στις επόμενες μέρες αποστέλλεται ταχυδρομικά.


Διαθέσιμες αιτήσεις:

 • Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης
 • Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου
 • Πιστοποιητικό γεννήσεως
 • Πιστοποιητικό θανάτου
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Για να συνεχίσετε στην ηλεκτρονική αίτηση πατήστε εδώ.