Τοπικό Συμβούλιο Νέων Δήμου Έδεσσας

Printer-friendly version

Τοπικό Συμβούλιο Νέων Έδεσσας Αποτελεί ένα φυτώριο ενεργών και προβληματισμένων νέων, όπου σε συνεργασία με τους οικείους Ο.Τ.Α. αναπτύσσουν πρωτοβουλίες και δραστηριότητες, με σκοπό την ενεργό και αποτελεσματική συμμετοχή τους στην τοπική κοινωνία και την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με τα αντίστοιχα Τοπικά Συμβούλια Νέων σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Το Δ.Σ. του Τοπικού Συμβουλίου Νέων συγκροτήθηκε ως εξής:

 

Μπουρδάνης Αντώνιος Πρόεδρος
Γεωργιάδης Δημήτριος Αντιπρόεδρος
Θωμαΐδου Ειρήνη Γραμματέας
Κώτσιου Ευάγγελος Ταμίας
Δίου Αναστάσιος Μέλος
Κροντσέλης Δημήτριος Μέλος
Λούσης Άγγελος Μέλος