Προμήθεια και εγκατάσταση μητροπολιτικού δικτύου οπτικών ινών

Printer-friendly version

«Προμήθεια και εγκατάσταση μητροπολιτικού δικτύου οπτικών ινών στο Δήμο Έδεσσας» - Κοινωνία της Πληροφορίας