Έργα που Ολοκληρώθηκαν

Αποκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού υδρόμυλων

«Αποκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού υδρόμυλων Έδεσσας και αναπαράσταση μπατανίου» - INTERREG III

Ανάπλαση εμπορικού κέντρου

«Ανάπλαση εμπορικού κέντρου ( όψεις κτιρίων )»  -  ΠΕΠ  Κεντρικής Μακεδονίας

Ανάπλαση πλατείας Τ.Δ. Νησίου

Ανάπλαση πλατείας Τ.Δ. Νησίου» - LEADER +

Κατασκευή μονάδας επεξεργασίας λυμάτων

Κατασκευή μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Έδεσσας και κεντρικών συλλεκτηρίων αγωγών

Πεζοδρόμηση εμπορικού κέντρου

«Πεζοδρόμηση εμπορικού κέντρου»

- ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

WI-FI HOTSPOT

«Προώθηση  Ευρυζωνικών Υπηρεσιών και Εφαρμογών με  χρήση WI-FI HOTSPOT στον Δήμο Έδεσσας»

-Κοινωνία της Πληροφορίας

Syndicate content