Δημοτικό Συμβούλιο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 29.3.2013

Αποφάσεις ΔΣ της 29 Μαρτίου 2013

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 28.2.2013

Αποφάσεις ΔΣ της 28 Φεβρουαρίου 2013

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 15.2.2013

Αποφάσεις ΔΣ της 15 Φεβρουαρίου 2013

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 22.01.2013

Αποφάσεις ΔΣ της 22 Ιανουαρίου 2013

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 30.01.2013

Αποφάσεις ΔΣ της 30 Ιανουαρίου 2013

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2.2.2013

Αποφάσεις ΔΣ της 2 Φεβρουαρίου 2013

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 15.01.2013

Αποφάσεις ΔΣ της 15 Ιανουαρίου 2013

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 06.1.2013

Αποφάσεις ΔΣ της 6 Ιανουαρίου 2013

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 28.12.2012

Αποφάσεις ΔΣ της 28 Δεκεμβρίου 2012

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 18.12.2012

Αποφάσεις ΔΣ της 18 Δεκεμβρίου 2012

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 30.11.2012

Αποφάσεις ΔΣ της 30 Νοεμβρίου 2012

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 24.09.2012

Αποφάσεις ΔΣ της 24 Σεπτεμβρίου 2012

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 21.08.2012

Αποφάσεις ΔΣ της 21 Αυγούστου 2012

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 08.11.2012

Αποφάσεις ΔΣ της 08 Νοεμβρίου 2012

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 30.10.2012

Αποφάσεις ΔΣ της 30 Οκτωβρίου 2012
Syndicate content