Προκήρυξη Θέσης για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ)

Printer-friendly version

 

Δελτίο Τύπου

 

Προκήρυξη Θέσης

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ)

 

Την πρόσληψη προσωπικού μίας (1) θέσης ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ πλήρους απασχόλησης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 30.06.2022 αποφάσισε το Δ.Σ. του Κέντρου Πρόληψης με τις αποφάσεις 05/01.02.2021 και 06&07/17.02.2021.

 

Αναλυτικά η Προκήρυξη καθώς και οι Αρμοδιότητες/Περιγραφή της προκηρυσσόμενης θέσης, αλλά και η Αίτηση συμμετοχής στη Ιστοσελίδα του Κέντρου Πρόληψης «Όραμα» www.kporama.gr.

 

 

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων 01 Μαρτίου 2021 ώρα 3μ.μ.

 

 

 

 

 
 

Με εκτίμηση

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος

 

Λάζαρος Σιάντσης

Κλινικός Ψυχολόγος -  Ψυχοθεραπευτής