Σωτήριος Μούκας

Printer-friendly version

Αντιδήμαρχος του Δήμου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Βεγορίτιδας