Περίληψη Προκήρυξης Δέκα πέντε (15) θέσεων με σύμβαση εργασίας ΙΔ ορισμένου χρόνου

Ο Δήμαρχος Έδεσσας Νομού Πέλλας προκηρύσσει την πρόσληψη Δέκα πέντε (15) θέσεων με σύμβαση εργασίας ΙΔ ορισμένου χρόνου του Δήμου Έδεσσας.
Printer-friendly version

            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

                 ΝΟΜΟΣ  ΠΕΛΛΑΣ                                  Έδεσσα  7 – 12- 2011

                                                                      

        ΔΗΜΟΣ  ΕΔΕΣΣΑΣ                                                     

                                                                                                                                 

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

            Ο Δήμαρχος Έδεσσας Νομού Πέλλας προκηρύσσει την πρόσληψη 

Δέκα πέντε (15) θέσεων με σύμβαση εργασίας ΙΔ ορισμένου χρόνου

του Δήμου Έδεσσας

 

          Οι προς πλήρωση θέσεις κατά ειδικότητα και αριθμό είναι οι εξής:

         

Κλάδος ΥΕ

1.- α) Ειδικότητα:  Εργάτες / Εργάτριες Καθαριότητας , θέσεις  οκτώ (8)

      β) Ειδικότητα:  Εργάτης / Εργάτριες Νεκροταφείου, θέση μία (1)

         

         Κλάδος ΔΕ

2.-   α) Ειδικότητα:  Οδηγός απορριμματοφόρου αυτοκινήτου, θέσεις     

                                 Τέσσερις (4)

       β) Ειδικότητα: Χειριστής μηχ/των έργων (γκρέϊντερ), θέσεις δύο (2)

      

          Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

          Η αίτηση απευθύνεται στον Δήμο Έδεσσας και υποβάλλεται στο Γραφείο

προσωπικού του Δήμου, αρμόδια υπάλληλος κα Ρούσκα Μαριάνθη, Αποστολίδου Αποστολία,

 τηλ. 2381350733, . 2381350732.

          Το έντυπο του ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1 καθώς και ολόκληρη η ανακοίνωση διατίθεται από τον Δήμο.

Επίσης οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται τα έντυπα των αιτήσεων:

Α) από την ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr)

Β) από τα Κέντρα εξυπηρέτησης Πολιτών.

          Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ)

          Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από  10-12-2011  και λήγει στις  19-12-2011.

 

 

 

 

                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

 

 

 

                                                     Δημήτριος   Γιάννου

 

Συνημμένα θα βρείτε την προκήρυξη

ΑρχείοΜέγεθος
sox2.pdf366.86 KB