ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Printer-friendly version

Με αφορμή τα προβλήματα που δημιουργούνται στην οδική ασφάλεια αλλά και τις επιπτώσεις από αισθητικής άποψης, τόσο στο οδικό δίκτυο όσο και εντός των οικισμών, με την τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Έδεσσας, μετά από πρόταση της Δημοτικής Αστυνομίας Έδεσσας, προχώρησε στον καθορισμό κοινόχρηστων χώρων και χρησιμοποιούμενων μέσων για τη νόμιμη διενέργεια υπαίθριας διαφήμιση.

Με την αρ. 222/2012 απόφαση του οικείου Δ.Σ., που εγκρίθηκε με τη αρ. 16240/20-12-2012 απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αποφασίστηκε η τοποθέτηση κινητών πλαισίων, διαστάσεων μέγιστου ύψους 1,85 μ. και μέγιστου πλάτους 1,10 μ. καθώς και βάσεις ύψους 15 εκ., επί των οποίων θα διενεργείται η υπαίθρια διαφήμιση με τη μορφή της «αφίσας».

Τα πλαίσια αυτά, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση, θα τοποθετηθούν στα παρακάτω σημεία της πόλης :

 

1) Επί της οδού Φλωρίνης, στο ΙΚΑ και στο Κ.Χ181Β .

2) Επί της οδού Δημ. Πετρίτση, στο Κιουπρί και στο Κ.Χ82Β .

3) Επί της πλατείας Γάτσου και στο Κ.Χ160 .

4) Επί της οδού 18ης Οκτωβρίου-Νομαρχία και στο K.X. Ρ 75α.

5) Επί της οδού Δημοκρατίας-ΤΑΧΙ και στο Κ.Χ149 .

 

6) Επί της οδού Φιλίππου-Ξενία και στο Κ.Χ273γ .

 

7) Επί της οδού Καραολή-Καταρράκτες και στο Κ.Χ68

 

8 ) Επί της οδού Φιλελλήνων-Γήπεδο

 

9) Επί της Αρχ. Παντελεήμονος, έξω από την Εθνική Τράπεζα

 

10) Επί της οδού 25ης Μαρτίου, στο πάρκο έναντι Γηπέδου .

 

11) Στη συμβολή της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου με τη Στουγιαννάκη, έξω από την Αγροτική Τράπεζα

 

12) Επί της οδού 18ης Οκτωβρίου, έναντι ζαχαροπλαστείου Καρρά, στο πάρκο.

 

13) Επί της οδού Αθ. Στόγιου, στο ύψος του PARKING του Δήμου .

 

Αναμένεται η υλοποίηση της ως άνω απόφασης, με την τοποθέτηση των κινητών πλαισίων.