ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Προς τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Έδεσσας
Printer-friendly version

Σας προσκαλούμε να έρθετε στο Δημαρχείο Έδεσσας τη Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 11.00 για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του σχεδίου κανονιστικής απόφασης που αφορά μέτρα κυκλοφοριακής ρύθμισης στο Δήμο Έδεσσας.
  2. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για καθορισμό χώρων για τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης για την πόλη της Έδεσσας.
  3. Συζήτηση αιτήματος της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. που αφορά απαλλαγή της καταβολής τέλους στάθμευσης.
  4. Προέγκριση αδειών ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  5. Ανακλήσεις αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, ανακλήσεις αδειών μουσικών οργάνων κ.λπ.
  6. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό θέσης περιπτέρου στην Τ.Κ. Ριζαρίου.

 

 

Ο Πρόεδρος της

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

 

 

Δημήτριος Γιάννου

Δήμαρχος Έδεσσας