ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2Σ/2012

Printer-friendly version

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠ.ΑΣΥΛΟΥ & ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΤΟΥ ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ -

ΤΟ ΑΣΕΠ ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΑΝ ΣΕ ΦΕΚ ΑΠΟ 1/1/2009 ΕΩΣ 31/12/2010 ΒΑΣΕΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔ.ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ ΑΣΕΠ Ή ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΧΟΥΝ ΕΛΕΓΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΟΡΙΣΤΗΚΑΝ,ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΘΩΣ & ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ,ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 77 ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. - Τ.Ε. - Δ.Ε.ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΤΟΥ ΥΠ.ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΩΣ 19/12/2012 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ.