ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου «Αναβάθμιση πολυχώρου πολιτισμού ‘’Μ. Αλέξανδρος’’ & περιβάλλοντος χώρου» ολοκλήρωσε το Πρακτικό της Δημοπρασίας.
Printer-friendly version

          Οι παρακάτω υπογεγραμμένοι ως Επιτροπή Διαγωνισμών του Δήμου Έδεσσας για το έτος 2011, 8-12-2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13,50 μ.μ., δημοσιεύσαμε στο κεντρικότερο σημείο του Δημαρχείου Έδεσσας (τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων) την   αριθ. πρωτ. 28165/8-12-2011 Ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής.

 

Έδεσσα  8-12-2011

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

 

 

Έδεσσα αυθημερόν

 

Οι μάρτυρες

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Ο κλητήρας

1)  Φ. Γιούσμη

 

 

2) Δ. Ζήμνας

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ. Κούλαλης

 

 

Δημήτριος Γιάννου

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

   Σήμερα 8-12-2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13,45 μ.μ., η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου «Αναβάθμιση πολυχώρου πολιτισμού ‘’Μ. Αλέξανδρος’’ & περιβάλλοντος χώρου» ολοκλήρωσε το Πρακτικό της Δημοπρασίας, το οποίο διατίθεται προς ενημέρωση των διαγωνιζομένων, οι οποίοι μπορούν μέσα σε πέντε (5) ημέρες (δηλ. ως Τρίτη 13-12-2011) να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις τους που θα απευθύνονται στην Οικονομική Επιτροπή ή να προβούν σε  οποιαδήποτε άλλη νόμιμη ενέργεια.

./.

 

                                              

Έδεσσα 8 -12-2011

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

 

 

 

Σάββας Νεσλεχανίδης