ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 09/10/2012 , ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 10.00 π.μ. ώρα λήξης 11.00 π.μ. στα γραφεία της έδρας του Δήμου, στο Δημαρχείο Έδεσσας.
Printer-friendly version

Ο Δήμαρχος Έδεσσας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης για την εργασία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ» σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 13 του ν. 3731/08 και του ΠΔ 28/80, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας, προϋπολογισμού  44.925,75 ευρώ με το Φ.Π.Α.


Συνημμένα βρίσκονται το έντυπο της οικονομικής προσφοράς και η αναλυτική διακήρυξη

ΑρχείοΜέγεθος
sunterese_antletikon.rar192.75 KB