ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ
Printer-friendly version

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ

 

Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ  του Δήμου Έδεσσας  σε συνεργασία με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων ξεκινάει προγράμματα  προληπτικού ελέγχου για το έτος 2024.

Τα ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ έχουν σαν στόχο τον προσυμπτωματικό έλεγχο νοσημάτων όπως Άνοια, Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής, οστεοπόρωση, κατάθλιψη κ.α.

Η κατάθλιψη αποτελεί πρωτοπαθή διαταραχή του συναισθήματος, με βασικά χαρακτηριστικά την συνεχή επιδείνωση της διάθεσης, την μείωση του συναισθήματος ευχαρίστησης (αηδονία) και τις αρνητικές σκέψεις. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ) η κατάθλιψη αποτελεί σήμερα την τέταρτη συχνότερη αιτία αναπηρίας και αναμένεται να ανέλθει στην δεύτερη θέση.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, είναι προφανές ότι η έγκυρη διάγνωση και η αντιμετώπιση της κατάθλιψης έχουν σαφείς και σοβαρές κοινωνικοοικονομικές προεκτάσεις.   

Από τον Μάρτιο 2024 και για κάθε μήνα μέχρι το τέλος του έτους  θα ξεκινήσει ο προληπτικός έλεγχο κατάθλιψης στην Έδεσσα και στην Άρνισσα. (Πληροφορίες στο γραφείο Πρόνοιας τηλ. 2381350080, στο Κέντρο Κοινότητας τηλ. 2381025973, και στο  ΣΤΑΘΜΟ ΑΝΟΙΑΣ-ΑΛΤΣΧΑΙΜΕΡ γραφείο ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ στο Πολιτιστικό Κέντρο Έδεσσας τηλ. 2381023101).

ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ  ΕΔΕΣΣΑΣ  -  ΑΡΝΙΣΣΑΣ  2024

 

ΕΔΕΣΣΑ

ΜΑΡΤΙΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ  27-03-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ  10.00 π.μ. -14.00  μ.μ.  ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟ.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ  08-04-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ  10.00 π.μ. -14.00  μ.μ.  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ.

ΜΑΪΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ  30-05-2024  ΚΑΙ ΩΡΑ  10.00 π.μ. -14.00  μ.μ.  ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟ.

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ  27-06-2024  ΚΑΙ ΩΡΑ  10.00 π.μ. -14.00  μ.μ.  ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟ.

ΙΟΥΛΙΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ  25-07-2024  ΚΑΙ ΩΡΑ  10.00 π.μ. -14.00  μ.μ.  ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟ.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ  29-08-2024  ΚΑΙ ΩΡΑ  10.00 π.μ. -14.00  μ.μ.  ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟ.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 26-09-2024  ΚΑΙ ΩΡΑ  10.00 π.μ. -14.00  μ.μ.  ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟ.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 31-10-2024  ΚΑΙ ΩΡΑ  10.00 π.μ. -14.00  μ.μ.  ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟ.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 28-11-2024  ΚΑΙ ΩΡΑ  10.00 π.μ. -14.00  μ.μ.  ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟ.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 19-12-2024  ΚΑΙ ΩΡΑ  10.00 π.μ. -14.00  μ.μ.  ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟ.

 

 

ΑΡΝΙΣΣΑ

ΜΑΡΤΙΟΣ

ΤΡΙΤΗ  26-03-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ  10.00 π.μ. -14.00  μ.μ. ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΤΡΙΤΗ  9-04-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ  10.00 π.μ. -14.00  μ.μ. ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ.

ΜΑΪΟΣ

ΤΡΙΤΗ 28-05-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ  10.00 π.μ. -14.00  μ.μ. ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ.

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΤΡΙΤΗ 25-06-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ  10.00 π.μ. -14.00  μ.μ. ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ.

ΙΟΥΛΙΟΣ

ΤΡΙΤΗ 23-07-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ  10.00 π.μ. -14.00  μ.μ. ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΤΡΙΤΗ 27-08-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ  10.00 π.μ. -14.00  μ.μ. ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΤΡΙΤΗ 24-09-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ  10.00 π.μ. -14.00  μ.μ. ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΤΡΙΤΗ 29-10-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ  10.00 π.μ. -14.00  μ.μ. ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΤΡΙΤΗ 26-11-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ  10.00 π.μ. -14.00  μ.μ. ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΤΡΙΤΗ 17-12-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ  10.00 π.μ. -14.00  μ.μ. ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ.