ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΩ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ

Printer-friendly version

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Έδεσσας

Διακηρύττει ότι :

 

  Την 18η Ιουνίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ.- 11.30 π.μ. θα διενεργηθεί, στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και μπροστά στην Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών, φανερή προφορική και πλειοδοτική επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων που βρίσκονται στο Αγρόκτημα Κοινότητας Κάτω Γραμματικού του Δήμου Έδεσσας και συγκεκριμένα:

 

        Περιοχή

Αρ.

αγρο-τεμαχίου

Εμβαδό

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ετήσιου μισθώματος

Εγγυητική επιστολή

συμμετοχής

Μπέλφα

4

2,000 τ.μ

7,00€

0,70€

Κ.Μπουκάριστα 

53

2,250 τ.μ

7,88€

0,80€

Κ.Μπουκάριστα

54

1,875 τ.μ

6,56€

0,70€

Π.Μπουκάριστα

87

2,250 τ.μ

7,88€

0,80€

Μπέλφα

100

3,125 τ.μ

10,94€

1,10€

Λεύτσα 

201

1,500 τ.μ

5,25€

0,50€

Λεύτσα

204

1,750 τ.μ

6,13€

0,60€

Λεύτσα 

227

2,000 τ.μ

7,00€

0,70€

Λεύτσα

265

1,313 τ.μ

4,60€

0,50€

Λεύτσα

352

0,588 τ.μ

2,06€

0,20€

Πόλιτσα

383

5,687 τ.μ

19,90€

2,00€

Μ.Λεύτσα 

445

1,563 τ.μ

5,47€

0,60€

Τσιγκάτοσκα 

802

2,000 τ.μ

7,00€

0,70

Αρβένικη 

883

1,000 τ.μ

3,50€

0,40

Π.Μπάρα

1068

2,000 τ.μ

7,00€

0,70

Μπάρα

1103

2,250 τ.μ

7,88€

0,80

Λάκοι

1612

1,250 τ.μ

4,38€

0,40

Χωραφά

1721

0,625 τ.μ

2,19€

0,20

Μπάρα

1795

1,000 τ.μ

3,50€

0,40

Λεύτσα 

1891

2,063 τ.μ

7,22€

0,70

 

για πέντε (5) χρόνια και με τους παρακάτω όρους:

1.- Για την εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία θα πρέπει να προσκομιστεί γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρ/κών και Δανείων ή ισόποση εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας.

2.- Η δημοπρασία θα διενεργηθεί ανάμεσα στους δημότες κατοίκους του Δήμου Έδεσσας και αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται ανάμεσα σε όλους τους δημότες.

3.- Για να συμμετέχει κάποιος στη δημοπρασία θα πρέπει να προσκομίσει δημοτική ενημερότητα η οποία θα βρίσκεται σε ισχύει την ημέρα της δημοπρασίας.                        

4.- O τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή για να υπογράψει το πρακτικό της δημοπρασίας και το συμφωνητικό μίσθωσης.

  Για τους λοιπούς όρους και για την πλήρη διακήρυξη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση απευθυνόμενοι στο Γραφείο Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Έδεσσας, τηλ. 23813-50766, ενώ η πλήρης διακήρυξη θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια και στην ιστοσελίδα www.dimosedessas.gov.gr

 

                                                                                                   Ο Δήμαρχος Έδεσσας

                                                                                                      Δημήτριος Γιάννου

 

Συνημμένα αρχεία:

ΑρχείοΜέγεθος
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf151.49 KB