ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 8ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

Printer-friendly version

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ   
  ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 8ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

                                                          

       Ο Δήμαρχος Έδεσσας

     Προκηρύσσει μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου από τον Δήμο Έδεσσας για την στέγαση του 8ου Νηπιαγωγείου Έδεσσας. Το ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται εντός των κάτωθι ορίων και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Το προσφερόμενο ακίνητο, θα πρέπει:

 1. Να βρίσκεται σε περιοχή που περικλείεται από τις οδούς: 18ης Οκτωβρίου από Σιδηροδρομικό Σταθμό, συμπεριλαμβανόμενης και της νοητής προέκτασης προς Καραμάν έως τη νοητή συμβολή της με την οδό Περδίκα
 2. Περδίκα (18ης Οκτωβρίου έως Καπετάν Γαρέφη)
 3. Καπετάν Γαρέφη
 4. Περιοχή Γαβαλιώτισσας
 5. Περιοχή Καραμάν (τμήμα δεξιά κτηρίου ΟΣΕ)
 6. Νοητή προέκταση 18ης Οκτωβρίου
 7. Λεωφόρος Νίκης
 8. Προφήτη Ηλία
 9. Κοριτσάς
 10. Τσιμισκή, Κωνσταντινουπόλεως (τμήματα μεταξύ 18ης Οκτωβρίου & 25ης Μαρτίου
 11. Αγχιάλου
 12. Αριδαίας
 13. Παστέρ
 14. Στρωμνίτσης
 15. Δωδεκανήσου
 16. Πλ. Βυζαντίου
 17. Μοράβα
 18. Μελενίκου
 19. Λήμνου
 20. Κομνηνών
 21. Στενημάχου
 22. Πίνδου
 23. Καράνου-Τημενίδου
 24. Καραολή
 25. Νικηφόρου Φωκά
 26. Πάροδος Περδίκα
 27. Μπουσέλα
 28. Πιάτσα
 29. Πελοποννήσου

 

2. Να πληροί τα κριτήρια της υπ ́ αριθ. 37327/ΣΤ1/07 (ΦΕΚ 635 Β ́/27-04  -07) Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, και πέραν τούτου, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα κάτωθι.

3. Το προσφερόμενο ακίνητο της περιοχής θα πρέπει να διαθέτει καθαρό εμβαδόν κατ’ ελάχιστον 80 τ.μ. και να είναι κατάλληλο για την χρήση Εκπαιδευτηρίου - Νηπιαγωγείο ή να υπάρχει η δυνατότητα διαμόρφωσης σε Εκπαιδευτήριο –Νηπιαγωγείο (τουλάχιστον μια αίθουσα 15 τ.μ. διδασκαλίας, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, γραφείο, κουζίνα, τουαλέτες για νήπια και ΑμεΑ, αποθήκες, κλπ.) από τον ιδιοκτήτη. Επίσης το ακίνητο θα πρέπει να έχει περιφραγμένο αύλειο χώρο που θα καλύπτει τις ανάγκες των νηπίων και θα χρησιμοποιείτε αποκλειστικά για τις ανάγκες του Νηπιαγωγείου.

Το  προσφερόμενο  ακίνητο  πρέπει  να  πληροί  όλες  τις  προϋποθέσεις καταλληλότητας (επαρκούς φωτισμού, θερμάνσεως, ύδρευσης και αποχέτευσης).

4. Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται σε ποσοστό δέκα επί τοις εκατό (10%) του ορίου πρώτης προσφοράς του μειοδότη υπολογιζόμενου για ένα έτος τουλάχιστον.

5. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε έξι (6) χρόνια.

       Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον καταθέτοντας προσφορές έως τις 25η Ιουνίου 2019 ημέρα Τρίτη (λήξη επίδοσης προσφορών). Η προσφορά κατατίθεται σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία (εκτός του φακέλου), στο Πρωτόκολλο του Δήμου Έδεσσας (Πλ. Αιγών 1, Έδεσσας), υπόψη Γραμματείας Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.

  Για τους λοιπούς όρους και για την πλήρη διακήρυξη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση απευθυνόμενοι στο Γραφείο Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Έδεσσας, τηλ. 23813-50766, ενώ η πλήρης διακήρυξη θα αναρτηθεί στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα www.dimosedessas.gov.gr

                            

Ο Δήμαρχος Έδεσσας

Δημήτριος Γιάννου

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τη Διακήρυξη του διαγωνισμού.

 

 

 

Συνημμένα αρχεία:

ΑρχείοΜέγεθος
diakiryxi_dimoprasias_misthosis_akinitoy_gia_ti_stegasi_toy_8oy_nipiagogeioy.pdf212.22 KB