Γνωστοποίηση για την πρόσληψη δύο (2) Ειδικών Συνεργατών και ενός (1) Ειδικού Συμβούλου με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/07 ως σήμερα ισχύει

Printer-friendly version

Γνωστοποίηση για την πρόσληψη δύο  (2) Ειδικών Συνεργατών   και ενός (1) Ειδικού   Συμβούλου   με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/07 ως σήμερα ισχύει

ΑρχείοΜέγεθος
gnostopoiisi_1_-6ixforp-kxx.pdf326.51 KB
aitisi-proslipsis.doc40.5 KB
yd-proslipsis.doc50.5 KB