ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 19-26 ΜΑΗ 2019

Printer-friendly version

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

Από τον Δήμο Έδεσσας ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στις εκλογές (Δημοτικές , Περιφερειακές και Ευρωεκλογές)  της 19-26 Μάη 2019 έχουν το δικαίωμα ψήφου οι πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι κατοικούν στην Ελλάδα .

Συγκεκριμένα οι πολίτες αυτοί έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν (δηλαδή της ψήφου ) αλλά και το δικαίωμα του εκλέγεσθαι (δηλαδή της εκλογής τους στα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια και στο Ευρωκοινοβούλιο ) στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές όπως και στις Ευρωεκλογές . Όσον αφορά τις Ευρωεκλογές διευκρινίζεται ότι οι πολίτες που θα επιλέξουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στην Ελλάδα δεν επιτρέπεται να ψηφίσουν και στη χώρα της οποίας έχουν την ιδιότητα του πολίτη (citizenship) .

Επομένως όσοι πολίτες ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία και επιθυμούν να κάνουν χρήση του δικαιώματος αυτού  που τους παρέχεται από την νομοθεσία και κατοικούν στον Δήμο Έδεσσας θα πρέπει να προσέλθουν στο Γραφείο 10 του Δήμου (αρμόδιος υπάλληλος Κωφίδης Κυριάκος) έχοντας μαζί τους αποδεικτικό ταυτότητας (διαβατήριο/passport ή δελτίο ταυτότητας/identity card) και ένα αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας τους στον Δήμο Έδεσσας ( πχ εκκαθαριστικό εφορίας , αντίγραφο λογαριασμού εταιρειών παροχής ηλεκτρισμού ή τηλεπικοινωνιών κλπ) προκειμένου να συμπληρώσουν σχετική αίτηση – δήλωση εγγραφής στους σχετικούς ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ( εννοείται ότι οι πολίτες που ήδη είναι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους δεν χρειάζεται να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια).

Η σχετική προθεσμία εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους αυτούς λήγει την 28/2/2019.

Για τυχόν διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου Έδεσσας (τηλέφωνο 2381350742 , E-MAIL: dhmotol@edessa.gr).