Ευάγγελος Θωμάς

Printer-friendly version

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΩΜΑΣ

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Συντήρησης Υποδομών, Πολεοδομίας, Βιώσιμης Κινητικότητας και Πολιτικής Προστασίας, με τις εξής αρμοδιότητες και ευθύνη:

Ι. Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει ενέργειες και δράσεις των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων με αντικείμενο την εκπόνηση μελετών, την εκτέλεση έργων κατασκευής, τις εργασίες συντήρησης, επισκευής και αναβάθμισης, τη νόμιμη λειτουργία και αδειοδότηση, τη δημόσια διαβούλευση για τα έργα αρμοδιότητας του, και ειδικότερα σε σχέση με:

α) Το δημόσιο χώρο, όπως πλατείες, πάρκα, πεζόδρομους, παιδικές χαρές, ανάπλαση ρεμάτων.

β) Το οδικό δίκτυο (δρόμους, πεζοδρόμια, ποδηλατόδρομους), το δημοτικό αγροτικό δίκτυο, τον αστικό εξοπλισμό και τον ηλεκτροφωτισμό των κοινοχρήστων χώρων.

γ) Τα δημοτικά κτίρια και άλλες δημοτικές εγκαταστάσεις, ιδιόκτητα ή μισθωμένα.

δ) Τον κυκλοφοριακό σχεδιασμό, την οδική ασφάλεια, τη βιώσιμη κινητικότητα και την προσβασιμότητα.

ε) Την εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού, την ενεργειακή αναβάθμιση και την εξοικονόμηση ενέργειας.

στ) Την αστική ανθεκτικότητα, την αντιπλημμυρική προστασία και την ενίσχυση των υποδομών του Δήμου.

ζ) Τις κατεδαφίσεις ρυμοτομούμενων και ετοιμόρροπων κτισμάτων.

η) Την προμήθεια των απαραίτητων υλικών και μηχανολογικού εξοπλισμού για την εκτέλεση εργασιών δι’ αυτεπιστασίας.

θ) Την συντήρηση και αποκατάσταση φθορών όλων των τεχνικών υποδομών του Δήμου (οδικά και αγροτικά δίκτυα, πλατείες, παιδικές χαρές κ.λπ.).

ι) Την επίβλεψη και εποπτεία των τεχνικών συνεργείων και την διάθεση του στόλου των οχημάτων και των τεχνικών μέσων του Δήμου.

ια) Την συντήρηση και τη διαχείριση του στόλου οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου και του μηχανολογικού εξοπλισμού και συγκεκριμένα: Την κίνηση και τροφοδοσία των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου. Την επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου. Τη διαχείριση των αυτοκινητιστικών υποθέσεων από οχήματα ή μηχανήματα του Δήμου.

ΙΙ. Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει ενέργειες και δράσεις των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων με αντικείμενο την εκπόνηση πολεοδομικών και τοπογραφικών μελετών, την εφαρμογή των ρυμοτομικών σχεδίων, την έκδοση αδειών δόμησης, τον έλεγχο δόμησης και την επιβολή κυρώσεων, τη διασφάλιση των δημοτικών ακινήτων, τη δημόσια διαβούλευση για τα θέματα αρμοδιότητας του, και ειδικότερα σε σχέση με:

α) Τον Αστικό Σχεδιασμό, τη μελέτη και αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Έδεσσας, της σύνταξης και αναθεώρησης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου, τις τροποποιήσεις του ρυμοτομικού σχεδίου, την εξασφάλιση των αναγκαίων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων.

β) Την εφαρμογή του σχεδίου πόλης, την εκπόνηση πράξεων εφαρμογής και πράξεων τακτοποίησης και αναλογισμού, τις απαλλοτριώσεις, τις άρσεις απαλλοτρίωσης, τη διάνοιξη του οδικού δικτύου.

ΙΙΙ. Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν τον συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας.