Πρόσκληση προς τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Επίσημο έγγραφο
Printer-friendly version

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

 

Έδεσσα 08/07/2011

Αριθ. Πρωτ.: -16886-

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΔΗΜ. ΖΙΑΣΚΑΣ

TΗΛΕΦ. 23810 22 966, 23813 50 780

FAX 23810 24 444 - 26594

Email Address info@edessa.gr

 

Προς

 

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

Δήμου Έδεσσας

 

Σας προσκαλούμε να έρθετε στο Δημαρχείο Έδεσσας την Δευτέρα 18 Ιουλίου 2011 και ώρα 11.ΟΟ για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011.

 

2. Απόκρουση δικογράφων για την υπεράσπιση συμφερόντων του Δήμου.

 

3. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού για την απόδοση προνοιακών επιδομάτων, σύμφωνα με τα χρηματικά εντάλματα προπληρωμής 262/2011, 263/2011.

 

4. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών καταβολής προνοιακών επιδομάτων.

 

5. Κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού ακινήτου – αναψυκτηρίου που βρίσκεται μέσα στο πάρκο της πλατείας 25ης Μαρτίου της Δ.Κ. Έδεσσας.

 

6. Κατάρτιση όρων δημοπρασίας για εκμίσθωση αίθουσας κοινοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Βρυττών.

 

7. Έγκριση δαπανών παγίας προκαταβολής.

 

8. Κατάρτιση όρων δημοπρασίας (προφορικός διαγωνισμός) του έργου: «Βελτίωση δικτύου πυρασφάλειας συνοικίας Βαρόσι».

 

9. Αίτηση των Μαρίνας Μουρατίδου, Δημητρίου Γκιούρου και Φιλλίπου Γκιούρου για προσκύρωση Δημοτικής έκτασης σε ιδιοκτησία τους.

 

10. Αίτηση Κωνσταντίνου Χρυσαφίδη για προσκύρωση Δημοτικής έκτασης σε ιδιοκτησία του.

 

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

 

Δημήτριος Γιάννου

Δήμαρχος Έδεσσας