Προσφορά του κολυμβητηρίου στους ανέργους του Δήμου Έδεσσας

Ανακοίνωση της Διοίκησης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «ΕΥ ΖΗΝ»
Printer-friendly version

Από τη Διοίκηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «ΕΥ ΖΗΝ» ανακοινώνεται ότι οι άνεργοι που διαθέτουν κάρτα ανεργίας με διάρκεια ισχύος μεγαλύτερη του ενός έτους, μπορούν να εισέρχονται στο Κολυμβητήριο δωρεάν, με την ταυτόχρονη επίδειξη της ταυτότητας και της κάρτας ανεργίας τους.  


Πηγή: ΕΥ ΖΗΝ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ