Ο εξηλεκτρισμός, η επέκταση ηλεκτρικών δικτύων και γενικότερα δικτύων ενέργειας, εντός των διοικητικών τους ορίων, για κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και για την τόνωση της ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας.

Printer-friendly version
Πληροφορίες
Υπάρχουσα κατάσταση: 
Ενεργή Υπηρεσία
Ονομασία της παρεχόμενης υπηρεσίας: 
Εξηλεκτρισμός
Αρμόδια διοικητική μονάδα: 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Στοιχεία επικοινωνίας: 
2381350714
Υπεύθυνο Πρόσωπο ή υπεύθυνο Τμήμα: 
Γκουγιάννος Ηλίας - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός - Τηλ. 2381350714
Αναλυτική περιγραφή
Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 
Σχετική νομοθεσία: 

 

 

 

Διαδικασία
Εκτιμώμενος χρόνος εξυπηρέτησης: 
1 ημέρα
Κόστος της συναλλαγής: 

0 €