Η παραλαβή των αποσυρόμενων δικύκλων, μο- τοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, όπου δεν υπάρχουν υποκαταστήματα του Ο.Δ.Δ.Υ.