Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών.