Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικών και κοινοτικών εργαστηρίων.