ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ(ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ- ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ)

Printer-friendly version

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Περιγραφή:


1.  Αίτηση (χορηγείται έντυπη από την υπηρεσία)
2.  Εντοπισμός στην αεροφωτογραφία
3.  Δελτίο συμβάντος από την Τροχαία (αν υπάρχει)


Ροές Πληροφορίας:

1.  Γεν. Πρωτόκολλο
2.  Χαρακτηρισμός εγγράφου
3.  Ενημέρωση Δημάρχου
4.  Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
5.  Δ/ντής Τ.Υ
6.  Αρμόδιο Τμήμα
7.  Αρμόδιος Υπάλληλος (χειριστής)
8.  Έλεγχος του αρχείου Κανονιστικών Ρυθμίσεων
9.  Χορήγηση βεβαίωσης