ΑΔΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΣΤΩΝ

Printer-friendly version

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:
ΤΜΗΜΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ

Περιγραφή:

ΠΡΟΣ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
1.  Αίτηση (χορηγείται έντυπη από την υπηρεσία)
2.  Αριθμός Φορολογικού Μητρώου(Α.Φ.Μ.)
3.  Αστυνομική Ταυτότητα
4.  Βεβαίωση από το Δήμο – Νεκροταφείο από το οποίο θα μεταφερθούν τα οστά

ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
1.  Αίτηση (χορηγείται έντυπη από την υπηρεσία)
2.  Αριθμός Φορολογικού Μητρώου(Α.Φ.Μ.)
3.  Αστυνομική Ταυτότητα
4.  Βεβαίωση προς τη Διεύθυνση Υγείας

Ροές Πληροφορίας:

1.  Τμήμα Εσόδων
2.  Πρωτόκολλο
3.  Τμήμα Εσόδων